93.12 Činnosti športových klubov

NACE Kód
9312
NACE Text
Činnosti športových klubov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti športových klubov ( profesionálnych, poloprofesionálnych alebo amatérskych), ktoré poskytujú svojím členom príležitosť zapojenia sa do športových aktivít.
Táto trieda zahŕňa:
– prevádzku športových klubov:
• futbalových klubov
• bowlingových klubov
• plaveckých klubov
• golfových klubov
• boxerských klubov
• klubov zimných športov
• šachových klubov
• atletických klubov
• streleckých klubov atď.
Táto trieda vylučuje:
– činnosti individuálnych športových pedagógov a trénerov, pozri 85.51
– prevádzku športových zariadení, pozri 93.11
– organizovanie a prevádzku športových podujatí vo vlastných krytých alebo nekrytých zariadeniach pre profesionálov alebo amatérov, pozri 93.11