63.99 Ostatné informačné služby i n.

NACE Kód
6399
NACE Text
Ostatné informačné služby i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa ostatné informačné služby inde neuvedené ako sú:
- informačné služby na základe telefonátov
- informačné vyhľadávacie služby na základe zmluvy alebo za odmenu
- služby strihania správ, skracovania tlače atď.
Táto trieda vylučuje:
- činnosti volacích/spojovacích centier, pozri 82.20