63.99 Ostatné informačné služby i n.

NACE Kód
6399
NACE Text
Ostatné informačné služby i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa ostatné informačné služby inde neuvedené ako sú:
– informačné služby na základe telefonátov
– informačné vyhľadávacie služby na základe zmluvy alebo za odmenu
– služby strihania správ, skracovania tlače atď.
Táto trieda vylučuje:
– činnosti volacích/spojovacích centier, pozri 82.20