82.20 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu call centrá

NACE Kód
8220
NACE Text
Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu call centrá
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti:
– pasívnych stredísk, ktoré reagujú na telefonáty klientov prostredníctvom operátorov, automatickým prepojením hovorov, pomocou integrovaných systémov (počítač – telefón), interaktívnym systémom hlasovej služby alebo podobnými metódami na prijímanie objednávok, poskytovanie informácií o produktoch, vybavovanie žiadostí tých zákazníkov, ktorí potrebujú
pomoc a na vybavovanie sťažností
– aktívnych stredísk, ktoré používajú podobné metódy na obchodovanie a predaj tovaru alebo služieb potenciálnym klientom, uskutočnenie prieskumu trhu alebo verejnej mienky a na podobné činnosti vykonávané pre klientov