82.20.0 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu call centrá

NACE Kód
82200
NACE Text
Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu call centrá
NACE Definícia