82.2 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu call centrá

NACE Kód
822
NACE Text
Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu call centrá
NACE Definícia