93.1 Športové činnosti

NACE Kód
931
NACE Text
Športové činnosti
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa prevádzku športových zariadení, činnosti športových tímov, klubov alebo samostatných športovcov, ktoré prezentujú svoju činnosť najmä na divákmi platených živých športových podujatiach, činnosti majiteľov pretekárskych áut, psov alebo koní atď., najmä tak, že ich nominujú do súťaží, špecializované činnosti športových trénerov pri príprave účastníkov
na športové podujatia a na súťaže, prevádzkovanie športových hál a štadiónov, ostatné činnosti súvisiace s organizáciou, podporou a riadením športových podujatí i.n.