93.11 Prevádzka športových zariadení

NACE Kód
9311
NACE Text
Prevádzka športových zariadení
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prevádzku športových zariadení (krytých, nekrytých, s miestami na sedenie alebo bez nich) ako sú:
• štadióny: futbalové, kriketové, pre pozemný hokej a rugby
• pretekárske dráhy pre preteky áut, psov alebo koní
• bazény a plavárne
• atletické dráhy a štadióny
• haly a štadióny pre zimné športy
• hokejové štadióny
• boxerské haly
• golfové ihriská
• bowlingové dráhy
– organizovanie a prevádzku športových podujatí vo vlastných krytých alebo nekrytých zariadeniach pre profesionálov alebo amatérov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– riadenie a zabezpečovanie prevádzkového personálu týchto zariadení
Táto trieda vylučuje:
– prevádzku lyžiarskych vlekov, pozri 49.39
– prenájom rekreačných a športových potrieb, pozri 77.21
– činnosti fitness centier, pozri 93.13
– činnosti rekreačných parkov a pláží, pozri 93.29