93.19 Ostatné športové činnosti

NACE Kód
9319
NACE Text
Ostatné športové činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti producentov a organizátorov všetkých druhov športových podujatí
– činnosti jednotlivých profesionálnych športovcov a atlétov, rozhodcov, porotcov, časomeračov atď.
– činnosti športových zväzov a riadiacich orgánov
– činnosti spojené s podporou športových podujatí
– činnosti závodísk (áut, koní, psov)
– prevádzku oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný rybolov a lov
– podporné činnosti pre športový alebo rekreačný lov a rybolov
– činnosti horských vodcov
Táto trieda vylučuje:
– prenájom športových potrieb, pozri 77.21
– činnosti športových škôl a táborov, pozri 85.51
– činnosti športových inštruktorov, učiteľov a trénerov, pozri 85.51
– organizovanie a prevádzku športových podujatí pre profesionálov alebo amatérov v krytých alebo nekrytých zariadeniach športovými klubmi s/bez ich vlastných zariadení, pozri 93.11, 93.12
– činnosti rekreačných parkov a pláží, pozri 93.29