93.19 Ostatné športové činnosti

NACE Kód
9319
NACE Text
Ostatné športové činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- činnosti producentov a organizátorov všetkých druhov športových podujatí
- činnosti jednotlivých profesionálnych športovcov a atlétov, rozhodcov, porotcov, časomeračov atď.
- činnosti športových zväzov a riadiacich orgánov
- činnosti spojené s podporou športových podujatí
- činnosti závodísk (áut, koní, psov)
- prevádzku oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný rybolov a lov
- podporné činnosti pre športový alebo rekreačný lov a rybolov
- činnosti horských vodcov
Táto trieda vylučuje:
- prenájom športových potrieb, pozri 77.21
- činnosti športových škôl a táborov, pozri 85.51
- činnosti športových inštruktorov, učiteľov a trénerov, pozri 85.51
- organizovanie a prevádzku športových podujatí pre profesionálov alebo amatérov v krytých alebo nekrytých zariadeniach športovými klubmi s/bez ich vlastných zariadení, pozri 93.11, 93.12
- činnosti rekreačných parkov a pláží, pozri 93.29