94.99.1 Činnosti mládežníckych organizácií

NACE Kód
94991
NACE Text
Činnosti mládežníckych organizácií
NACE Definícia
Táto podtrieda zahŕňa mládežnícke združenia, združenia mladých ľudí, študentské asociácie, kluby a spolky atď.