96.01.0 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov

NACE Kód
96010
NACE Text
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
NACE Definícia