82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav

NACE Kód
8230
NACE Text
Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa organizovanie, propagáciu a/alebo riadenie podujatí akými sú podnikateľské výstavy a veľtrhy, kongresy, konferencie a stretnutia, bez ohľadu na to, či zariadenia, v ktorých sa uskutočňujú podujatia, sú alebo nie sú v ich prevádzke.