82.30.0 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav

NACE Kód
82300
NACE Text
Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
NACE Definícia