82.3 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav

NACE Kód
823
NACE Text
Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
NACE Definícia