82.19.0 Kopírovanie príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti

NACE Kód
82190
NACE Text
Kopírovanie príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
NACE Definícia