74.90.0 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.

NACE Kód
74900
NACE Text
Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.
NACE Definícia