74.3 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

NACE Kód
743
NACE Text
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
NACE Definícia