90.03 Umelecká tvorba

NACE Kód
9003
NACE Text
Umelecká tvorba
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti jednotlivých umelcov ako napr. sochárov, maliarov, kresličov, rytcov, grafikov atď.
– činnosti jednotlivých spisovateľov, vrátane všetkých oblastí tvorby: beletria, odborné publikácie atď.
– činnosti nezávislých žurnalistov
– reštaurovanie umeleckých diel, ako napr. malieb atď.
Táto trieda vylučuje:
– výrobu sôch, iných ako umelecké originály, pozri 23.70
– reštaurovanie organov a iných historických hudobných nástrojov, pozri 33.19
– výrobu filmov a videozáznamov, pozri 59.11, 59.12
– reštaurovanie nábytku (okrem reštaurovania muzeálnych typov), pozri 95.24