90.04.0 Prevádzka kultúrnych zariadení

NACE Kód
90040
NACE Text
Prevádzka kultúrnych zariadení
NACE Definícia