79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

NACE Kód
7990
NACE Text
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– ostatné rezervačné služby súvisiace s cestovaním:
• rezervácie týkajúce sa dopravy, hotelov, reštaurácií, prenajatia motorového vozidla, zábavných a športových podujatí atď.
– služby týkajúce sa pobytov časovo vymedzeným vlastníckym podielom („time-sharing“)
– činnosti spojené s predajom lístkov na divadelné predstavenia ako aj na športové a ostatné zábavné a reprezentačné podujatia
– služby návštevníkom:
• poskytovanie turistických informácií návštevníkom
• služby turistických sprievodcov
– propagáciu turistiky
Táto trieda vylučuje:
– činnosti cestovných agentúr, cestovných kancelárií, pozri triedy 79.11 a 79.12
– organizovanie a propagovanie podujatí akými sú stretnutia, kongresy a konferencie, pozri 82.30