79.12 Činnosti cestovných kancelárií

NACE Kód
7912
NACE Text
Činnosti cestovných kancelárií
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– usporadúvanie a organizovanie zájazdov, ktoré sa predávajú prostredníctvom cestovných agentúr alebo priamo cez cestovné kancelárie. Tieto zájazdy môžu zahŕňať niektoré alebo všetky z nasledovných služieb:
• dopravu
• ubytovanie
• stravovanie
• návštevy múzeí, historických a kultúrnych pamiatok, divadelných, hudobných alebo športových podujatí