79.1 Činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií

NACE Kód
791
NACE Text
Činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa činnosti agentúr, ktoré sa predovšetkým zaoberajú zabezpečením ciest a súvisiacimi činnosťami, predajom zájazdov, dopravných a ubytovacích služieb širokej verejnosti a komerčným klientom a činnosti spojené so zorganizovaním zájazdov, ktoré sa predávajú prostredníctvom cestovných agentúr alebo priamo cez cestovné kancelárie.