79 Činnosti cestovných agentúr rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti

NACE Kód
79
NACE Text
Činnosti cestovných agentúr rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa činnosti agentúr, ktoré sa predovšetkým zaoberajú zabezpečením ciest, predajom zájazdov, dopravných a ubytovacích služieb širokej verejnosti a komerčným klientom a činnosti spojené so zorganizovaním zájazdov, ktoré sa predávajú prostredníctvom cestovných agentúr alebo priamo cez cestovné kancelárie; ako aj iné služby súvisiace s cestovným ruchom vrátane rezervačných služieb. Zahŕňa aj služby turistických sprievodcov a propagáciu turistiky.