79.9 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

NACE Kód
799
NACE Text
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
NACE Definícia