79.11 Činnosti cestovných agentúr

NACE Kód
7911
NACE Text
Činnosti cestovných agentúr
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti agentúr, ktoré sa predovšetkým zaoberajú veľkoobchodným alebo maloobchodným predajom ciest, zájazdov, dopravných a ubytovacích služieb širokej verejnosti a komerčným klientom