79.90.0 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

NACE Kód
79900
NACE Text
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
NACE Definícia