90.01 Scénické umenie

NACE Kód
9001
NACE Text
Scénické umenie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– tvorbu živých divadelných predstavení, koncertov a opier alebo tanečných predstavení a iných typov scénickej tvorby:
• činnosti skupín, cirkusov alebo spoločností, orchestrov alebo hudobných skupín
• činnosti jednotlivých umelcov ako napr. hercov, tanečníkov, hudobníkov, narátorov a iných umelcov
Táto trieda vylučuje:
– činnosti osobných agentov alebo agentúr divadelných alebo iných umelcov, pozri 74.90
– castingové činnosti, pozri 78.10