90.01.0 Scénické umenie

NACE Kód
90010
NACE Text
Scénické umenie
NACE Definícia