77.35 Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov

NACE Kód
7735
NACE Text
Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a prevádzkový lízing leteckých dopravných prostriedkov bez obsluhy:
• lietadlá
• teplovzdušné balóny
Táto trieda vylučuje:
– prenájom vzdušných dopravných prostriedkov s obsluhou, pozri divíziu 51