77.34 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov

NACE Kód
7734
NACE Text
Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing vodných dopravných prostriedkov bez obsluhy:
• člny a lode na prepravu osôb
Táto trieda vylučuje:
– prenájom dopravných prostriedkov s obsluhou, pozri divíziu 50
– prenájom rekreačných lodiek, pozri 77.21