98 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie

NACE Kód
98
NACE Text
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar a služby pre vlastné živobytie.
Domácnosti by tu mali byť zaradené iba ak nie je možné určiť hlavnú aktivitu z činností zabezpečujúcich živobytie domácností. Ak je domácnosť zúčastnená na aktivitách na trhu, mala
by byť zaradená podľa hlavnej činnosti, akú na trhu vykonáva.