98.1 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie

NACE Kód
981
NACE Text
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
NACE Definícia