98.10 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie

NACE Kód
9810
NACE Text
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúcich tovary, to znamená, činnosti domácností, ktoré sa zúčastňujú na mnohých činnostiach produkujúcich tovar na ich vlastné živobytie. Tieto činnosti zahŕňajú lov, zber, farmárenie, výrobu úkrytov a odevov a iných tovarov produkujúcich domácnosťou na svoje vlastné živobytie.
V praxi to znamená, že ak sú domácnosti zúčastnené aj na výrobe tovaru, ktorý sa predáva na trhu, sú zaradené do odvetvia NACE vyrábajúceho príslušný tovar. Ak sa predovšetkým podieľajú na činnostiach, ktoré produkujú špecifický tovar na živobytie, sú zaradené do príslušného odvetvia NACE vyrábajúceho ten istý typ tovaru.