98.10.0 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie

NACE Kód
98100
NACE Text
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
NACE Definícia