98.2 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie

NACE Kód
982
NACE Text
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
NACE Definícia