98.20 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie

NACE Kód
9820
NACE Text
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúcich služby, to znamená činnosti domácností, ktoré sa zúčastňujú na mnohých činnostiach produkujúcich služby na ich vlastné živobytie. Tieto činnosti zahŕňajú varenie, vyučovanie, starostlivosť o členov domácnosti a ostatné služby, ktoré domácnosť produkuje na vlastné živobytie.
Znamená to, ak sú domácnosti zúčastnené aj na produkcii viacerých tovarov na účely živobytia, sú zaradené do nediferencovaných činností domácností produkujúcich tovar na vlastné živobytie.