96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

NACE Kód
9604
NACE Text
Služby týkajúce sa telesnej pohody
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti tureckých kúpeľov, sáun a parných kúpeľov, solárií, liečivých kúpeľov, redukčných a zoštíhľovacích salónov, masážnych salónov atď.
Táto trieda vylučuje:
– zdravotnú masáž a terapiu, pozri 86.09
– činnosti klubov zdravia, fitness centier a posilňovní, pozri 93.13