96.04.0 Služby týkajúce sa telesnej pohody

NACE Kód
96040
NACE Text
Služby týkajúce sa telesnej pohody
NACE Definícia