66.2 Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení

NACE Kód
662
NACE Text
Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa činnosti agentov (t.j. sprostredkovateľov) pri predaji poistení a uzatváraní poistných zmlúv alebo pri poskytovaní služieb súvisiacich s poistením, dôchodkovým
zabezpečením a poskytovaním zamestnaneckých dávok, ako sú odhad poistných škôd a spravovanie prostredníctvom tretej strany.