66.21 Vyčíslenie rizík a náhrad škôd

NACE Kód
6621
NACE Text
Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa poskytovanie administratívnych služieb poistenia, ako sú posudzovanie a vybavovanie poistných nárokov ako napríklad:
– posudzovanie poistných nárokov:
• odhad škôd
• zhodnotenie rizika
• ocenenie rizika a vyčíslenie náhrady škody
• likvidácia poistných udalostí a škôd
– vybavovanie poistných nárokov
Táto trieda vylučuje:
– ohodnocovanie nehnuteľností, pozri 68.31
– oceňovanie pre iné účely, pozri 74.90
– činnosti vyšetrovateľov, pozri 80.30