66.21.0 Vyčíslenie rizík a náhrad škôd

NACE Kód
66210
NACE Text
Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
NACE Definícia