80.30 Pátracie služby

NACE Kód
8030
NACE Text
Pátracie služby
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- pátracie a detektívne služby
- činnosti všetkých súkromných detektívov bez ohľadu na typ klienta alebo účel vyšetrovania