66.29 Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení

NACE Kód
6629
NACE Text
Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením (okrem finančného sprostredkovania, odhadu škôd a činnosti poisťovacích agentov):
• záchranné a pátracie služby
• služby vykonávané poistným matematikom
Táto trieda vylučuje:
– námorné záchranné činnosti, pozri 52.22