94.11.0 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií

NACE Kód
94110
NACE Text
Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
NACE Definícia