94.1 Činnosti podnikateľských zamestnávateľských a profesijných členských organizácií

NACE Kód
941
NACE Text
Činnosti podnikateľských zamestnávateľských a profesijných členských organizácií
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa činnosti útvarov, ktoré šíria záujmy členov podnikateľských a zamestnávateľských organizácií. V prípade členských organizácií sem patria aj činnosti šírenia profesijných záujmov členov profesijných organizácií.