94.11 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií

NACE Kód
9411
NACE Text
Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti organizácií, záujmy členov ktorých sa zameriavajú na rozvoj a prosperitu podnikov najmä v oblasti podnikania alebo obchodu, vrátane poľnohospodárstva alebo sa zameriavajú na ekonomický rast a klímu konkrétnej geografickej oblasti alebo politickej podskupiny bez ohľaduna oblasť podnikania
– činnosti federácií takýchto asociácií
– činnosti obchodných komôr, spolkov alebo podobných organizácií
– šírenie informácií, zastupovanie pred vládnymi organizáciami, vzťahy s verejnosťou a pracovné vyjednávania podnikateľských a zamestnávateľských organizácií
Táto trieda vylučuje:
– činnosti odborových organizácií, pozri 94.20