94.20 Činnosti odborových organizácií

NACE Kód
9420
NACE Text
Činnosti odborových organizácií
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– podporu záujmov organizovaných zamestnaneckých a odborových pracovníkov
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti asociácií, ktorých členovia sú pracovníkmi so záujmom predovšetkým o zastupovanie ich názorov týkajúcich sa platovej a pracovnej situácie a ich spojené konanie prostredníctvom organizácie
– činnosti jednotlivých oborov v závodoch alebo odborov zložených z pridružených pobočiek a pracovných organizácií zložených z pridružených odborov na základe obchodu, regiónu, organizačnej štruktúry alebo iných kritérií.
Táto trieda vylučuje:
– vzdelávanie poskytované týmito organizáciami, pozri divíziu 85