94.20.0 Činnosti odborových organizácií

NACE Kód
94200
NACE Text
Činnosti odborových organizácií
NACE Definícia