94.2 Činnosti odborových organizácií

NACE Kód
942
NACE Text
Činnosti odborových organizácií
NACE Definícia