65 Poistenie zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

NACE Kód
65
NACE Text
Poistenie zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa upisovanie poistení, uzatváranie poistných zmlúv a investovanie poistného za účelom vytvorenia portfólia finančných aktív, ktoré bude použité v prípade budúcich nárokov. Patrí sem poskytovanie priameho poistenia a zaistenia.