65.1 Poistenie

NACE Kód
651
NACE Text
Poistenie
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa životné poistenie s alebo bez významných prvkov sporenia a neživotné poistenie.